Stanislav Behil

T + 421 2 52 44 21 81 
F + 421 2 52 44 21 82
stanislav.behil@bartosiksvaby.sk

Stanislav Behil ukončil štúdium práva v roku 2010. Už počas štúdia pracoval v advokátskej kancelárii Bartošík Šváby a po jeho ukončení nastúpil do Bartošík Šváby na pozíciu advokátskeho koncipienta a junior právnika. V januári 2014 sa stal advokátom a senior právnikom v Bartošík Šváby. Venuje sa najmä občianskemu a obchodnému právu (vrátane práva obchodných spoločností). Participoval na viacerých právnych auditoch a akvizíciách. Stanislav Behil hovorí plynule anglicky a francúzsky.


Vzdelanie

  • Člen Slovenskej advokátskej komory od 2014
  • Univerzita Komenského, Bratislava, 2010
  • Študijný pobyt na Université des Sciences Sociales Toulouse (dnes Université Toulouse 1 Capitole), Francúzsko, 2009