Advokátska kancelária Bartošík Šváby bola zložená v apríli roku 2005 Petrom Bartošíkom a Borisom Švábym pod pôvodným názvom B&S Legal. Peter a Boris spojili svoje bohaté právnické skúsenosti z popredných slovenských advokátskych kancelárii a vytvorili tak základ pre začiatok advokátskej praxe, ktorá sa po takmer 10 rokoch svojej existencie radí medzi renomované kancelárie na slovenskom trhu.

Advokátska kancelária Bartošík Šváby neustále rastie. V roku 2011 sa stal tretím partnerom Igor Šváby a momentálne v kancelárii pracuje 16 právnikov, 4 právni asistenti a 3 ďalší zamestnanci.

Naša kancelária poskytuje služby právneho poradenstva pre oblasť práva Slovenskej republiky a práva EU. V spolupráci s partnerskými advokátskymi kanceláriami však vieme úspešne zastrešiť aj projekty realizované na území Českej republiky a iných susediacich krajín.

Hlavná oblasť, ktorej sa venujeme, zahŕňa najmä oblasť obchodného práva, v ktorej máme nezanedbateľné skúsenosti predovšetkým pri akvizíciách a fúziách, transakciách s nehnuteľnosťami, práve obchodných spoločností, práve EÚ, zmluvnom práve, súťažnom práve, práve cenných papierov, pracovno-právnom poradenstve ale aj civilnom procese a vnútroštátnom aj medzinárodnom rozhodcovskom konaní. Naše služby poskytujeme na vysokej úrovni v anglickom, francúzskom a prirodzene aj slovenskom jazyku.

Bartošík Šváby je súčasťou medzinárodnej siete advokátskych kancelárii Marcalliance, ktorá bola založená v roku 2014 a aktuálne je aliancia prítomná vo viac ako 15 krajinách.