Peter Džurný

T + 421 2 52 44 21 81
F + 421 2 52 44 21 82
peter.dzurny@bartosiksvaby.sk

Peter Džurný ukončil štúdium práva v roku 2009. V januári 2014 bol zapísaný do zoznamu advokátov SAK a od roku 2015 pôsobí v advokátskej kancelárií Bartošík Šváby ako asociovaný advokát. Venuje sa najmä občianskemu, obchodnému právu (vrátane práva obchodných spoločností) a pracovnému právu.

Peter Džurný hovorí plynule anglicky.


Praktické skúsenosti

  • právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností v súvislosti so zakladaním a zmenami rôznych typov spoločností,
  • právne poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností a práva bytov a nebytových priestorov, najmä právne analýzy vlastníckych vzťahov, prevody vlastníckeho práva, zriaďovanie vecných bremien a záložných práv, nájomné zmluvy.
  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva, najmä príprava zmluvnej dokumentácie a právnych stanovísk týkajúcich sa skončenia pracovného pomeru
  • právne poradenstvo v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií a zastupovanie veriteľov v uvedených konaniach
  • príprava právnych stanovísk a zmluvnej dokumentácie z oblasti občianskeho a obchodného práva
  • zastupovanie klientov v občianskych, obchodných a trestných súdnych konaniach

Vzdelanie

  • Člen Slovenskej advokátskej komory od roku 2014
  • Univerzita Komenského, Bratislava (2009)