Právnici

Náš tím v súčasnosti tvorí 19 právnikov, ktorí majú rozsiahle skúsenosti v poskytovaní poradenstva pre anglicky, francúzsky a prirodzene aj slovensky hovoriacich klientov. Vzhľadom k doterajšiemu rozvoju aktivít kancelárie však predpokladáme, že náš tím sa bude ďalej rozširovať.

Právnici Peter Bartošík a Boris Šváby sú zakladajúcimi partnermi našej advokátskej kancelárie a v roku 2011 sa stal tretím partnerom Igor Šváby. Všetci traja majú relevantné skúsenosti s právnym poradenstvom pre zahraničných investorov pri ich obchodných aktivitách na Slovensku, ako aj s právnou podporou pre slovenských klientov pri ich expanziách na zahraničné trhy. Peter Bartošík sa prevažne zaoberá poskytovaním poradenstva pre anglicky hovoriacich klientov. Boris Šváby, okrem práce pre anglicky hovoriacich klientov, je vďaka znalosti francúzskeho jazyka zároveň aj vedúcim tímu právnikov poskytujúcich poradenstvo francúzsky hovoriacim klientom. Igor Šváby sa špecializuje na právne poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností, fúzií, akvizícií a ďalších foriem spolupráce medzi podnikmi, práva duševného vlastníctva, pracovného práva, a konkurzov a reštrukturalizácií.

Okrem právnikov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním zamestnáva naša kancelária aj študentov práva, ktorí nadobúdajú skúsenosti v právnej praxi pod vedením svojich starších kolegov s cieľom stať sa v budúcnosti súčasťou nášho profesionálneho tímu.