Lucia Krištoffová

T + 421 2 52 44 21 81 
F + 421 2 52 44 21 82
lucia.kristoffova@bartosiksvaby.sk

Lucia Krištoffová ukončila magisterské štúdium práva v roku 2014. V advokátskej kancelárii Bartošík Šváby začala pôsobiť v roku 2018 ako advokátska koncipientka a od roku 2021 pôsobí ako asociovaná advokátka. Právne služby poskytuje klientom v slovenskom a anglickom jazyku.

V súčasnosti sa venuje najmä poskytovaniu právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankového financovania, ochrany osobných údajov, obchodného a občianskeho práva.

Lucia komunikuje plynule anglicky.


Praktické skúsenosti

  • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti obchodného práva zakladanie a zmeny rôznych typov obchodných spoločností, príprava kompletnej korporátnej dokumentácie (zakladacie dokumenty, stanovy, uznesenia valného zhromaždenia, zápisnice zo zasadnutí predstavenstva, poverenia a pod.), zmluvy o prevode obchodných podielov, akcionárske zmluvy, zmluvy o prevode podniku, právny audit a pod.

  • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti práva nehnuteľností – právne analýzy vlastníckych vzťahov, prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pre súkromné účely, ako aj pre účely realizácie developerských projektov, zriaďovanie vecných bremien a záložných práv, zmluvy o nájme nehnuteľností, zmluvy o správe nehnuteľností

  • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti občianskeho a obchodného práva – právna analýza, príprava právnych stanovísk, ako aj zmluvnej a inej dokumentácie

  • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov – právna analýza, príprava právnych stanovísk, ako aj zmluvnej a inej dokumentácie

Vzdelanie

  • členka Slovenskej advokátskej komory od roku 2021 (advokátka)
  • Paneurópska vysoká škola, Právnická fakulta, Bratislava, 2014 (Mgr.)