Lucia Krištoffová

T + 421 2 52 44 21 81 
F + 421 2 52 44 21 82
lucia.kristoffova@bartosiksvaby.sk

Lucia Krištoffová ukončila magisterské štúdium práva v roku 2014. V advokátskej kancelárii Bartošík Šváby začala pôsobiť v roku 2018 ako advokátska koncipientka a od roku 2021 pôsobí ako asociovaná advokátka. Právne služby poskytuje klientom v slovenskom a anglickom jazyku.

V súčasnosti sa venuje najmä poskytovaniu právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankového financovania, ochrany osobných údajov, obchodného a občianskeho práva.

Lucia komunikuje plynule anglicky.


Vzdelanie

  • členka Slovenskej advokátskej komory od roku 2021 (advokátka)
  • Paneurópska vysoká škola, Právnická fakulta, Bratislava, 2014 (Mgr.)