Právo obchodných spoločností

Stanovenie a vytvorenie správnej formy pre podnikateľské zámery je veľmi dôležitým predpokladom pre úspech podnikateľskej činnosti. Poskytujeme poradenstvo pri výbere vhodnej formy podnikania na slovenskom trhu a zároveň poskytujeme komplexný servis týkajúci sa založenia, zmien a likvidácie právnických osôb.

V súvislosti s právom obchodných spoločností poskytujeme nasledovné služby:

  • zakladanie obchodných spoločností
  • zabezpečovanie získavania oprávnenia na činnosť
  • zápis obchodných spoločností do obchodného registra
  • zmeny spoločenských dokumentov
  • ustanovovanie a zmeny štatutárnych orgánov obchodných spoločností
  • zabezpečovanie konania valných zhromaždení obchodných spoločností
  • zvyšovanie a znižovanie základného imania
  • zlučovanie a splývanie obchodných spoločností