Mariana Bezeková

T + 421 2 52 44 21 81 
F + 421 2 52 44 21 82
mariana.bezekova@bartosiksvaby.sk

Mariana Bezeková ukončila štúdium práva v máji 2010. Počas štúdia pracovala v advokátskej kancelárii Bartošík Šváby viac ako tri roky na pozícii právny asistent. Na pozíciu advokátskeho koncipienta v Bartošík Šváby nastúpila v septembri 2011 po absolvovaní študijného pobytu vo Francúzsku.

Mariana hovorí plynule anglicky a francúzsky.

Vzdelanie

  • Univerzita Komenského, Bratislava (2010)
  • Študijný pobyt na Université de Strasbourg (2007) a Toulouse 1 Capitole (2011)