Mariana Bezeková

T + 421 2 52 44 21 81 
F + 421 2 52 44 21 82
mariana.bezekova@bartosiksvaby.sk

Mariana Bezeková ukončila štúdium práva v máji 2010. Počas štúdia pracovala v advokátskej kancelárii Bartošík Šváby viac ako tri roky na pozícii právny asistent. Na pozíciu advokátskeho koncipienta v Bartošík Šváby nastúpila v septembri 2011 po absolvovaní študijného pobytu vo Francúzsku. Venuje sa najmä právu obchodných spoločností a európskemu právu.

Mariana hovorí plynule anglicky a francúzsky.


Praktické skúsenosti

  • právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností pre anglicky a francúzsky hovoriacich klientov v súvislosti so zakladaním, zmenami a likvidáciou spoločností
  • príprava zmluvnej dokumentácie a právnych stanovísk v oblasti pracovného práva, najmä príprava pracovných zmlúv a analýz týkajúcich sa skončenia pracovného pomeru a dočasného zamestnávania
  • príprava právnych rozborov v oblasti práva hospodárskej súťaže, najmä v oblasti dohôd obmedzujúcich súťaž
  • zastupovanie klientov v občianskych a obchodných súdnych konaniach a príprava zmluvnej dokumentácie v slovenskom, francúzskom a anglickom jazyku
  • príprava stanovísk a rozborov v oblasti ochrany osobných údajov

Vzdelanie

  • Univerzita Komenského, Bratislava (2010)
  • Študijný pobyt na Université de Strasbourg (2007) a Toulouse 1 Capitole (2011)