Eva Pravdíková Bučková

T + 421 2 52 44 21 81
F + 421 2 52 44 21 82
pravdikova.buckova@bartosiksvaby.sk

Eva Pravdíková Bučková, vykonáva advokátsku prax od roku 2010, pričom v advokácii pôsobí od roku 2004. S advokátskou kanceláriou Bartošík Šváby spolupracuje ako asociovaná advokátka od júna 2016. 

Eva komunikuje plynule anglicky.


Vzdelanie

  • Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 2014 (PhD.)
  • Trnavská univerzita, Trnava, 2008 (JUDr.)
  • Univerzita Komenského, Bratislava, 2006 (Mgr.)