Michal Žitňanský

T + 421 2 52 44 21 81 
F + 421 2 52 44 21 82
michal.zitnansky@bartosiksvaby.sk

Michal Žitňanský ukončil magisterské štúdium v roku 2008. Od roku 2012 je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. V advokátskej kancelárii Bartošík Šváby pôsobí od roku 2020 ako asociovaný advokát. Počas svojej advokátskej praxe sa venoval najmä obchodnému právu, občianskemu právu a pracovnému právu a zastupovaniu klientov pred súdmi.

Michal poskytuje poradenstvo v slovenskom a anglickom jazyku.


Vzdelanie

  • University of Aberdeen, School of Law (LL.M.) - 2010
  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (Mgr.) – 2008
  • Študijný pobyt na Tilburg University, Holandsko - 2006