Zmluvné právo

Autonómna právna úprava je základom vzťahov medzi podnikateľmi. Zmluvy viac alebo menej podrobným spôsobom stanovujú práva a povinností účastníkov. Správne formulovaná zmluva môže znamenať rozdiel medzi úspechom alebo zlyhaním v podnikaní. Skúsenosti našej kancelárie na poli prípravy zmlúv umožňujú napomáhať práve dosiahnutiu podnikateľských cieľov, pri minimalizácii rizík spojených s podnikaním.

V súvislosti so zmluvným právom poskytujeme nasledovné služby:

  • zastupovanie pri rokovaní o uzatváraní zmlúv
  • príprava zmluvnej dokumentácie v anglickom, francúzskom alebo slovenskom jazyku