Štátna pomoc

Slovenská republika v súlade s európskou legislatívou rozvinula veľkorysý systém štátnej pomoci podnikateľom pri investovaní na Slovensku. Investori môžu pri správnom poradenstve získať nemalé výhody zo štátnych zdrojov. Naša kancelária má skúsenosti s touto oblasťou.

V súvislosti so štátnou pomocou poskytujeme nasledujúce služby:

  • poradenstvo ohľadom nároku na štátnu pomoc
  • príprava žiadosti o štátnu pomoc, v spolupráci s účtovnými expertmi
  • rokovanie so zástupcami štátu ohľadom žiadosti o štátnu pomoc
  • príprava zmluvnej dokumentácie ohľadom žiadosti o štátnu pomoc