Akvizície a fúzie

Akvizície a fúzie predstavujú po vstupe do Európskej únie rozvíjajúci sa typ transakcie na slovenskom trhu. Prílev zahraničných investícií v ostatných rokoch znamená nárast množstva tohto typu transakcií. Akvizície, ktoré boli v minulosti vyhradené výlučne veľkým podnikom a prirodzeným monopolom sa čoraz častejšie týkajú aj malých a stredných spoločností. Skúseností nadobudnuté pri akvizíciách veľkých podnikov nám umožňujú nielen poskytnúť profesionálny servis pri takýchto transakciách, ale naše skúsenosti vieme efektívnym spôsobom uplatniť aj pri akvizíciách malých a stredných podnikov s medzinárodným prvkom.

V súvislosti s akvizíciami poskytujeme nasledovné služby:

  • právny audit spoločností
  • rokovanie a príprava transakčných dokumentov
  • úpravu pracovnoprávnych vzťahov a hromadné prepúšťanie