Konkurzné právo

Konkurzy obchodných spoločností neoddeliteľne patria k podnikateľskému prostrediu na Slovensku. Zastupovanie veriteľov pri konkurznom konaní je jednou z oblastí, v ktorých poskytujeme služby našim klientom.