Cenné papiere a bankové právo

Obchody s cennými papiermi a bankové obchody vyžadujú špecifické znalosti a skúsenosti.
Naša kancelária tieto skúsenosti má.

V súvislosti s právom cenných papierov a bankovým právom poskytujeme nasledujúce služby:

  • emisie cenných papierov
  • prevody cenných papierov
  • umorovanie cenných papierov
  • zriaďovanie záložného práva k cenným papierom