Sporové zastupovanie

Okrem služieb preventívneho poradenstva našim klientom ponúkame aj zastupovanie v občianskom súdnom konaní a to v celej škále obchodných sporov a vymáhania pohľadávok.

V poslednom období aj na Slovensku narastá význam alternatívneho riešenia sporov. Je možné evidovať zvýšený záujem o rozhodcovské konania a zároveň o služby mediácie. Máme skúsenosti s medzinárodným rozhodcovským konaním a zastupujeme klientov aj v tuzemskom rozhodcovskom konaní.