Zahraničné priame investície

  • Komplexné právne poradenstvo významnému európskemu výrobcovi automobilových komponentov – v rámci jeho „brown–field“ projektu na území Slovenskej republiky vo výške 10.000.000 EUR
  • Komplexné právne poradenstvo poprednému výrobcovi elektronických súčiastok a komponentov z Južnej Kórei - pri realizácii „green–field“ projektu výstavby nového výrobného komplexu na Slovensku vo výške 15.000.000 EUR
  • Právny audit slovenského výrobcu priemyselných produktov z východného Slovenska pre belgického klienta a príprava transakčných dokumentov v súvislosti s nadobudnutím priemyselného komplexu od Slovenského výrobcu
  • Komplexné právne poradenstvo pre britskú priemyselnú spoločnosť v rámci jej brownfield projektu otvorenia výrobnej haly na západe Slovensku
  • Komplexné právne poradenstvo pre anglickú výrobnú spoločnosť – v rámci „brown–field“ projektu novej výrobnej prevádzky na Slovensku
  • Komplexné právne poradenstvo pre francúzskeho výrobcu automobilových súčiastok v rámci „green–field“ projektu výstavby novej výrobnej prevádzky na Slovensku
  • Komplexné právne poradenstvo pre francúzsku spoločnosť pôsobiacej v oblasti textilného priemyslu - pri otváraní jeho dvoch nových obchodných prevádzok na Slovensku