Právo obchodných spoločností / Fúzie a akvizície

 • Právne poradenstvo českej mediálnej skupine v súvislosti s akvizíciou portfólia klientov od slovenskej mediálnej agentúry
 • Právne poradenstvo francúzskej priemyselnej skupine v súvislosti s predajom jej slovenskej dcérskej spoločnosti českému investorovi
 • Právne poradenstvo významnej medzinárodnej účtovnej a audítorskej skupine v súvislosti s ich expanziou na slovenskom trhu, zahrňujúca dva prípady akvizície slovenských firiem
 • Právne poradenstvo významnej stredoeurópskej private equity skupiny v súvislosti s ich kapitálovou investíciou do spoločnosti Piano Media (popredný európsky online predplatiteľský platobný systém pre mediálnych vydavateľov)
 • Právne poradenstvo švédskej skupine podnikajúcej v oblasti textilných výrobkov v súvislosti s akvizíciou 50% akcií slovenskej spoločnosti zaoberajúcej sa distribúciou oblečenia, zahrňujúce taktiež due diligence cieľovej firmy
 • Právne poradenstvo pre českú skupinu podnikajúcu v oblasti finančného sprostredkovania v súvislosti s prípravou zlúčenia ich slovenskej dcérskej spoločnosti a FinConsulting a.s.
 • Právne poradenstvo francúzskej priemyselnej spoločnosti pôsobiacej v automobilovom priemysle, v súvislosti s dôsledkami predaja svojich akcií novému investorovi na jej slovenské pobočky, najme v súvislosti s podnikovými zmenami a zmenami v úverovej dokumentácii
 • Právne poradenstvo francúzskej priemyselnej spoločnosti pôsobiacej v automobilovom priemysle v súvislosti s likvidáciou ich slovenskej pobočky, zahrňujúce ukončenie niekoľkých zmlúv a prevod záruk na materskú spoločnosť
 • Právne poradenstvo švédskej kozmetickej spoločnosti v súvislosti s komplexnou analýzou zmluvnej schémy používanej touto spoločnosťou a jej predajcami
 • Právne poradenstvo významnej francúzskej spoločnosti v súvislosti s akvizíciou slovenskej spoločnosti od nemeckých vlastníkov, zahrňujúca tiež due diligence cieľovej firmy
 • Právne poradenstvo pre slovenskú private equity skupinu v súvislosti s prípravou joint venture so slovenskými investormi slovenskej firmy zaoberajúcej sa výrobou produktov z rýb
 • Právne poradenstvo španielskej hotelierskej skupine v súvislosti s predajom hotela v centre Bratislavy slovenskému kupujúcemu
 • Právne poradenstvo slovenskej IT firme v súvislosti s akvizíciou klientskej základne od bývalej materskej spoločnosti a s vytvorením rámca spolupráce do budúcnosti
 • Právne poradenstvo pre popredného európskeho prevádzkovateľa parkovísk pre automobily - pri akvizícii slovenskej spoločnosti od amerických vlastníkov
 • Právne poradenstvo pre významnú francúzsku skupinu pôsobiacu v oblasti stavebných výrobkov - pri realizácii právneho auditu za účelom akvizície slovenského distribučného reťazca stavebných výrobkov
 • Komplexné právne poradenstvo pre divíziu patriacu k poprednej európskej skupine pôsobiacej v oblasti kanalizácie - pri nadobudnutí slovenského distribútora kanalizácií
 • Právne poradenstvo pre divíziu významnej európskej skupiny pôsobiacej v oblasti výroby a predaja stavebných výrobkov - pri fúzii jej troch slovenských dcérskych spoločností, vrátane prípravy novej spoločenskej zmluvy
 • Komplexné právne poradenstvo pre divíziu významnej francúzskej skupiny pôsobiacej v rôznych oblastiach (predovšetkým v stavebníctve), pri predaji jej dvoch slovenských spoločností slovenským investorom
 • Právne poradenstvo pre významného slovenského developera pri predaji jeho podielu v projektovej spoločnosti portugalskému kupujúcemu
 • Právne poradenstvo francúzskemu výrobcovi automobilových komponentov - pri predaji jeho podielu v slovenskej dcérskej spoločnosti
 • Komplexné právne poradenstvo pre významnú európsku skupinu pôsobiacu v oblasti financií a poistenia - pri nadobudnutí dvoch slovenských poisťovní, vrátane komplexného právneho auditu týchto spoločností
 • Právne poradenstvo pre dcérsku spoločnosť francúzskej skupiny pôsobiacej v oblasti ľudských zdrojov a dočasného prideľovania zamestnancov - pri nadobudnutí väčšinového podielu v spoločnosti manažmentom spoločnosti
 • Právne poradenstvo francúzskej priemyselnej spoločnosti - pri akvizícii slovenskej spoločnosti vrátane právneho auditu