Ostatné / Rôzne

 • Právne poradenstvo pre významnú nemeckú poisťovňu v súvislosti so sporom o náhradu škody vo výške 1,5 mld USD, kde je poisťovňa v pozícii vedľajšieho účastníka
 • Právne poradenstvo významnej medzinárodnej účtovnej a audítorskej spoločnosti v súvislosti s právnym due diligence aktívnych sporov v celkovej hodnote 40 miliónov EUR významnej stavebnej slovenskej spoločnosti, na účely zákonného auditu tejto stavebnej spoločnosti
 • Právne poradenstvo súkromnej francúzskej škole v Bratislave v súvislosti s jej presťahovaním sa do jej nových priestorov v Bratislave (vrátane rokovania s verejnými inštitúciami, rokovania o projektovej dokumentácii, získania finančného dotácie od Slovenskej republiky)
 • Právne poradenstvo pre slovenskú spoločnosť ohľadom nároku na náhradu škody vo výške cca 1 milión EUR proti bývalému nájomcovi
 • Zastupovanie významnej britskej skupiny pôsobiacej v oblasti jadrovom energie - pri účasti tejto spoločnosti na verejnom obstarávaní vo veci poskytovania konzultačných služieb slovenským štátnym orgánom
 • Právne poradenstvo pre banku francúzskej skupiny - v oblasti financovania nákupu motorových vozidiel, najmä príprava a úprava zmluvných podkladov medzi zmluvnými stranami (importér- kupujúci- banka)
 • Zastupovanie významnej francúzskej stavebnej skupiny - pri účasti spoločnosti na verejnom obstarávaní vo veci stavby diaľnic na Slovensku, hodnota PPP projektu bola cca 1 miliarda EUR
 • Právne poradenstvo pre dcérsku spoločnosť významnej francúzskej skupiny - v oblasti vymáhania nárokov vo vzťahu k slovenským dlžníkom, vrátane všeobecného právneho poradenstva v rôznych právnych odvetviach slovenského práva
 • Právne poradenstvo pre významnú francúzsku skupinu - pri jej obchodných aktivitách na území Slovenskej republiky, najmä pri zabezpečení prenájmu personálu a medzinárodnej cestnej prepravy
 • Všeobecné právne poradenstvo pre slovenskú dcérsku spoločnosť významnej kórejskej skupiny – pri jej podnikateľských aktivitách na území Slovenska
 • Právne poradenstvo pre francúzsku spoločnosť podnikajúcu v oblasti medzinárodnej cestnej prepravy