Pracovné raňajky – „Postavenie a zodpovednosť štatutárnych orgánov“

Dňa 5.12.2019 sa v priestoroch našej partnerskej kancelárie Mazars konali pracovné raňajky na tému „Postavenie a zodpovednosť štatutárnych orgánov“.

K tejto téme mal prednášku náš kolega Mgr. Stanislav Behil.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich podnetné otázky a dúfame, že sa čoskoro opäť stretneme pri ďalšej zaujímavej téme.