CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Prvé opatrenia na pomoc ekonomike

 • Vláda pripravila balík prvých 7 opatrení na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu.
 • Zákony v rámci ohlásených opatrení budú prijímané v skrátenom legislatívnom konaní. Vláda má návrhy pripraviť už tento pondelok. Parlament ich bude prijímať v priebehu tohto týždňa.
 • Slovensko sa tak zaradilo medzi krajiny, ktoré rázne a masívne pomáhajú ekonomike postaviť sa na nohy v období po kríze. Významné zdroje môžu krajiny eurozóny získať prostredníctvom Európskej centrálnej banky (ECB).

1. Štát preplatí 80 % platu zamestnancov vo firmách, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté.

 • Štát preplatí zamestnávateľom celých 80 % platu zamestnancov, zamestnávateľov to nebude stáť nič. Strop na zamestnanca je 1.100 eur.
 • Súčasťou platby bude aj daň za zamestnanca a odvody za zamestnanca.
 • Cieľom uvedeného opatrenia je udržať zamestnancov v pracovnom pomere a zamedziť prepúšťaniu zo strany zamestnávateľov. Podmienkou pre poskytnutie tejto pomoci je zachovanie pracovného miesta. Pomoc nebude poskytnutá na zamestnanca, ktorý je vo výpovednej dobe.
 • Opatrenie má platiť len pre tie podniky, ktoré museli zatvoriť prevádzky kvôli karanténnym opatreniam a na zamestnancov, ktorí museli prestať pracovať pre prijaté opatrenia.
 • Štát začne s vyplácaním 15. apríla.

2. Štát poskytne príspevky pre živnostníkov a na plat zamestnancov vo firmách, ktoré zaznamenali pokles tržieb.

 • Výška príspevku sa bude odvíjať od výšky poklesu tržieb. Prepočty za mesiac apríl 2020 sú nasledovné:

Pokles tržieb

Príspevok štátu

o viac ako 20 %

180 eur

o viac ako 40 %

300 eur

o viac ako 60 %

420 eur

o viac ako 80 %

540 eur

 • Tržby sa budú porovnávať s rovnakým obdobím minulého roka.
 • Príspevok sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí nepracujú.
 • Strop príspevku na jednu firmu je 200.000 eur mesačne. Jedná sa o obmedzenie v súvislosti s európskou legislatívou.
 • Podať žiadosť o príspevok je možné od pondelka 30.03.2020, pričom štát začne s ich vyplácaním od 15.04.2020.
 • Žiadosť budú spracúvať úrady práce. Na účely posúdenia poklesu tržieb bude potrebné predložiť čestné vyhlásenia o poklese tržieb. Po skončení obmedzení sa však pokles tržieb bude spätne preverovať.

3. Vláda poskytne bankové záruky vo výške 500 miliónov eur mesačne pre banky, aby boli schopné refinancovať, resp. financovať podnikateľov (t. j. živnostníkov a firmy), aby tí dokázali financovať svoje potreby. Banky tieto finančné prostriedky následne posunú k podnikateľom za výhodných podmienok. O detailoch vláda ešte s bankami rokuje.

4. Zamestnancom v karanténe a rodičom na OČR bude hradených po celú dobu 55 % ich hrubej mzdy štát, a nie zamestnávatelia. Toto opatrenie je už parlament schválil. Je pretavené v novele zákona o sociálnom poistení.

5. Vláda pripravila odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 % za mesiac apríl 2020. V prípade mesiaca marec to bude pokles tržieb o viac ako 20%.

6. Vláda pripravila odklad preddavkov dane z príjmu pre podnikateľov pri poklese tržieb o viac ako 40 % za mesiac apríl 2020. V prípade mesiaca marec to bude pokles tržieb o viac ako 20%.

7. Podnikatelia si budú môcť tiež započítať stratu od roku 2014 (vrátane), ak si ju nezapočítali doposiaľ a to celú naraz.

Uvedenú záležitosť aj naďalej sledujeme. Informácie budeme priebežne aktualizovať.