Vplyv pandémie COVID-19 na zmluvné vzťahy

Naši právnici Boris Šváby a Stanislav Behil budú odpovedať na otázky ohľadne vplyvu krízy COVID 19 na zmluvné vzťahy v rámci webináru organizovanom v spolupráci so spoločnosťou Mazars.

Registrovať sa môžete podľa inštrukcií uvedených v pozvánke:

Pozvánka - Webinár