The Legal 500 - Ranking pre rok 2021

Naša kancelária bola opätovne zaradená vo vydaní 2021 právnickej rankingovej agentúry Legal500 ako odporúčaná kancelária pre oblasť Obchodného práva, korporátneho práva a M&A a pre oblasť Práva nehnuteľností a stavebného práva.

Chceli by sme poďakovať našim klientom za spoluprácu a členom nášho právneho tímu za kvalitu ich práce a odhodlanosť.

https://www.legal500.com/c/slovakia/commercial-corporate-and-ma/

https://www.legal500.com/c/slovakia/real-estate-and-construction/