Rozhodnutie o rozdelení zisku

V článku sa zaoberáme možnosťou prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku po tom, čo v danom kalendárnom roku valné zhromaždenie už skôr rozhodlo, že zisk z posledného účtovného obdobia vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke nebude rozdelený. Článok sa týka rozdeľovania zisku medzi spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným a akcionárov akciovej spoločnosti.

Celý článok si môžete prečítať na stránke - epravo.sk - Rozhodnutie o rozdelení zisku