Proces akvizície spoločnosti

Naša kancelária sa spolupodieľa na sérii článkov týkajúcich sa fúzií a akvizícií na Slovensku uverejňovaných v prestížnom slovenskom týždenníku o podnikaní TREND. Ide spolu o 10 článkov venovaných tejto téme, v ktorých zástupcovia rôznych spoločností a investorov približujú svoje postrehy a obmedzenia, s ktorými sa stretli pri nadobúdaní/investovaní do slovenských spoločností. Prvý príspevok našej kancelárie pripravil M&A partner Boris Šváby, pričom v ňom krátko načrtáva proces akvizície spoločnosti. Ďalšie príspevky sa budú zaoberať hlavne témami ako joint venture, oznamovanie koncentrácií a investovanie private equity kapitálu.