Problematika zákonných (legálnych) vecných bremien

Cieľom tohto článku je vo veľmi koncíznej a zjednodušenej myšlienkovej a obsahovej konštrukcii prezentovať analýzu základných východiskových postulátov právnej úpravy zákonných (legálnych) vecných bremien (ďalej len „ZVB“), osobitne vo vzťahu k ZVB regulovaným zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „ZoEK“).

Tento článok pre portál epravo.sk pripravil náš kolega JUDr. Adrián Fedor.

Viac informácií sa dozviete po kliknutí na nasledujúci odkaz:

epravo.sk - Problematika zákonných (legálnych) vecných bremien