Počítačový program (softvér) a uplatnenie výhod patent boxu

Čo je to „Patent Box“?

Patent Box je osobitným daňovým režimom pre komerčné využívanie nehmotných aktív (okrem iného aj počítačového programu).

Tento osobitný daňový režim bol do zákona o dani z príjmov zavedený s účinnosťou od 01.01.2018 – použiť ho prvýkrát bolo možné za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začínalo najskôr 01.01.2018.

Vo svojej podstate ide o špecifické pravidlá zdaňovania vybraných príjmov, ktoré poskytujú v prípade splnenia konkrétnych vyžadovaných podmienok určité daňové zvýhodnenie.


Celý článok si môžete prečítať na stránke epravo.sk - Patent Box