Lehota na zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra je už len do konca roka 2019

Predmetom tohto článku je zhrnutie základných aspektov povinnosti právnických osôb zapísať do obchodného registra svojich konečných užívateľov výhod, vzhľadom na krátiacu sa lehotu na jej splnenie.

Celý článok si môžete prečítať po kliknutí na nasledujúci odkaz:

epravo.sk - Lehota na zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra je už len do konca roka 2019