COVID-19 Q&A Brožúra - UPDATE 1

V spolupráci s partnerskou kanceláriou Mazars sme pripravili aktualizáciu brožúrky s odpoveďami na všetky dôležité otázky týkajúce sa aktuálnej krízovej situácie a príslušnej právnej úpravy. Zmeny oproti predchádzajúcej verzii sú zvýraznené žltou farbou a pribudla tiež úplne nová časť týkajúca sa daňových otázok. Situáciu budeme naďalej sledovať a brožúrku v prípade potreby dopĺňať.

Veríme, že Vám to pomôže zorientovať sa v spleti nových a meniacich sa predpisov a právnych úprav, ktoré prišli veľmi rýchlo a nie je vždy jednoduché sa v nich dobre orientovať.

COVID-19 Q&A Brožúra - UPDATE 1