COVID-19 Q&A Brožúra

V spolupráci s partnerskou kanceláriou Mazars a spoločnosťou Crowdberry sme pripravili prehľadnú brožúrku s odpoveďami na všetky dôležité otázky týkajúce sa aktuálnej krízovej situácie a príslušnej právnej úpravy. Situáciu budeme naďalej sledovať a brožúrku v prípade potreby dopĺňať.

Veríme, že Vám to pomôže zorientovať sa v spleti nových predpisov a právnych úprav, ktoré prišli veľmi rýchlo a nie je vždy jednoduché sa v nich dobre orientovať.

COVID19 Q&A brochure