CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Úrad verejného zdravotníctva - Vyhláška z 9.12.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal 09.12.2020 novú vyhlášku, na základe ktorej ustanovil nasledovné zmeny: 

S účinnosťou od 11.12.2020 môžu prevádzkovatelia zariadení verejného stravovania pokrmy a nápoje podávať len výlučne ako odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby - zrušila sa možnosť podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach prevádzky – na terasách.  

S účinnosťou od 14.12.2020 sa všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby nariaďuje dodržiavať nasledovné:

  • každá osoba, ktorá využíva hotelové služby sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo negatívnym výsledkom PCR testu v oboch prípadoch nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
  • zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
  • zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v spoločných priestoroch prevádzky,
  • musí sa zvýšiť frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, 
  • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

S účinnosťou od 14.12.2020 sa všetkým prevádzkovateľom ľanových dráh a vlekov nariaďuje dodržiavať nasledovné:

  • musí sa stanoviť maximálna kapacita kabínkových lanoviek na jednu osobu, resp. členov  spoločnej domácnosti,
  • každá osoba, ktorá využíva služby prevádzkovateľov lanových dráh a vlekov sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo negatívnym výsledkom PCR testu v oboch prípadoch nie starším ako 72 hodín, táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
  • zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
  • musí sa zvýšiť frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch,
  • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. 

S účinnosťou od 21.12.2020 má byť vydaná ďalšia vyhláška, ktorá bude riešiť zatvorenie obchodov.

Vydanie tejto vyhlášky sa predpokladá v priebehu tohto týždňa.

Vyhláška - 9.12.2020