CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Štát rozšíri súčasnú štátnu pomoc aj pre veľké podniky

Nižšie uvedené informácie sú všeobecnej povahy a nemusia zohľadňovať špecifické podmienky Vášho prípadu. Pre právne poradenstvo týkajúce sa Vášho špecifického prípadu sa na nás, prosím, neváhajte obrátiť.

Vláda do konca tohto týždňa, alebo najneskôr budúci týždeň predstaví konkrétne riešenia pre pomoc veľkým podnikom. Riešenia majú spočívať v tom, že vláda do schémy pomoci integruje všetkých zamestnávateľov bez ohľadu na to, aký majú počet zamestnancov.

Zástupcovia zamestnávateľov na rokovaní s vládou predložili požiadaviek:

  • štát prevezme časť nákladov na mzdy zamestnanca. Pomer: 60 percent štát - 20 percent zamestnávateľ - 20 percent zamestnanec,
  • pozastavenie účinnosti ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii,
  • moratórium na exekúcie,
  • uprednostnenie reštrukturalizácie spoločnosti pred jej konkurzom,
  • fakturácia iba za skutočný odber elektriny a plynu,
  • vyčlenenie dostatku úverových zdrojov prostredníctvom Eximbanky, Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a Slovenského investičného holdingu, tak aby mohli byť použité pre podnikateľské subjekty,
  • zverenie možnosti udeliť štátnu pomoc pre podniky v individuálnych prípadoch do kompetencie ministra hospodárstva.

Vyššie uvedené požiadavky teraz aktuálne vyhodnocujú príslušné ministerstvá.

Ministerstvo práce zatiaľ predstavilo základný rámec pomoci pre veľké podniky, ktorý má zahŕňať:

  • príspevok udržania pracovných miest, ako k tomu prišlo už v prípade živnostníkov a malých firiem,
  • zrušenie obmedzenia výšky poskytovanej pomoci 200-tisíc EUR, a teda poskytovaná pomoc môže byť vyššia.

Podľa vyjadrenia Ministra práce odklad splátok v bankách zrejme nebude súčasťou balíčka pomoci pre veľké podniky. Veľké podniky si budú musieť predmetnú záležitosť dohodnúť priamo s bankami.

Akonáhle budú dostupné ďalšie podrobnosti a prijaté príslušné opatrenia, budeme Vás informovať.