Kontakt

Adresa

Bartošík Šváby s.r.o.

BBC V, blok A
Plynárenská 7/A,
821 09 Bratislava
Slovak Republic

T + 421 - 2 - 524 421 81

F + 421 - 2 - 524 421 82

office@bartosiksvaby.sk

Identifikačné údaje

Obchodné meno
Bartošík Šváby s.r.o.

Sídlo: BBC V, block A
Plynárenská 7/A,
821 09 Bratislava
Slovak Republic

IČO: 35 929 049

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 35531/B