Peter Bartošík | Partner

Peter Bartošík | Partner

T + 421 (2) 52 44 21 81
M + 421 903 435 804
F + 421 (2) 52 44 21 82
peter.bartosik@bartosiksvaby.sk

Peter Bartošík je advokát a partner v advokátskej kancelárii Bartošík Šváby s.r.o. Právne poradenstvo poskytuje najmä anglicky hovoriacim klientom pri realizácii rôznych druhov obchodných transakcií, ako sú fúzie a akvizície spoločností (vrátane vykonávania právnych auditov), „green-field“ projekty, ako aj v oblasti práva ochrany hospodárskej súťaže (vrátane oznamovania koncentrácie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky), práva obchodných spoločností a obchodného práva.

Peter Bartošík v poslednom období úspešne poskytoval právne poradenstvo klientom pri viacerých projektoch súvisiacich s nehnuteľnosťami, vrátane projektového financovania. 

Peter Bartošík má takisto skúsenosti s množstvom úspešne ukončených sporov pred slovenskými súdmi, ako aj s vymáhaním dlhov pre zahraničných a slovenských klientov. 

Peter Bartošík má bohaté skúsenosti v zastupovaní klientov v medzinárodných rozhodcovských konaniach a vo vymáhaní dlhu pre významnú zahraničnú finančnú inštitúciu. 

Peter Bartošík hovorí plynulo anglicky a komunikuje tiež v nemčine a vo francúzštine.


Vzdelanie a stáže

  • Univerzita Komenského Bratislava, 2000
  • European Integration and Internationalization (týkajúce sa záležitostí EU) - spoločný program Európskej únie organizovaný 12 univerzitami Európskej únie (1998-1999)
  • Esbjerg Business Academy, Esbjerg Dánsko, 1998
  • John Marshal Law School - Introduction to American Legal and Economical System, Luhačovice, 2003
  • Člen Slovenskej advokátskej komory (2003)

Publikačná činnosť

  • Článok “Capitalization of accounts receivable does not require expert evaluation“ publikovaný v Investment Guide 2006, The Slovak Spectator
  • Článok “What to look for in an office space lease“ publikovaný v Real Estate Guide 2007, The Slovak Spectator
  • Článok “(Ne)existencia povinnosti uzavrieť zmluvu o výkone funkcie” publikovaný v Bulletine Slovenskej Advokátskej komory č. 3/2003

Download