Miroslava Tomanová

T + 421 2 52 44 21 81 
F + 421 2 52 44 21 82
miroslava.tomanova@bartosiksvaby.sk

Miroslava Tomanová ukončila magisterské štúdium práva v roku 2008. V advokátskej kancelárii Bartošík Šváby pôsobí od roku 2019 ako asociovaná advokátka. Právne služby poskytuje slovensky a anglicky hovoriacim klientom najmä v oblasti práva nehnuteľností, pracovného práva, obchodného práva a zastupovania klientov pred súdmi.

Miroslava komunikuje plynule anglicky.


Praktické skúsenosti

  • právne poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností – vykonávanie právneho auditu v súvislosti s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, nájomné zmluvy, zriaďovanie a zánik vecných bremien
  • príprava právnych rozborov a zmluvnej dokumentácie v slovenskom a anglickom jazyku z oblasti obchodného, občianskeho práva a pracovného práva
  • zastupovanie klientov v trestných a občianskych súdnych konaniach

Vzdelanie

  • členka Slovenskej advokátskej komory od roku 2015 (advokátka)
  • Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, 2012 (JUDr.)
  • Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, 2008 (Mgr.)