In focus

Návšteva Washingtonu

Partneri kancelárie sa zúčastnil konferencii IBA vo Washingtone, ktorá sa uskutočnila 18.-23.9.2016. Cieľom tejto návštevy bolo nadviazať spoluprácu so zahraničnými kanceláriami za účelom vzájomnej výmeny skúseností a diskusie o možnostiach spolupráce.

Tento krok pokladáme za veľmi dôležitý, nakoľko hlavné zameranie našej kancelárie je poskytovanie právnych služieb zahraničných klientom. Veríme, že aj táto návšteva nám poskytla ďalšie impulzy ako aj naďalej skvalitňovať služby pre našich klientov.